Server.sk Auto Fit Kino Music Tech Zľava Môj Bazár Job Reality Fórum Súťaž Foto Počasie PR správy

Dnes je 25. augusta 2019, meniny má a zajtra
Aktuálny čas:

Nová registrácia

Položky označené červenou hviezdičkou * sú povinné a preto ich treba vyplniť.
Registrácia právnickej osoby / firmy / realitnej kancelárie / autobazáru / pracovnej agentúry / atď. je možná až po zaregistrovaní.

* Alias / Prezývka
:
 

E-mailová adresa slúži ako tvoje prihlasovacie meno, musí byť plne funkčná. Po odoslaní registrácie ti na ňu pošleme e-mail na potvrdenie profilu.

* E-mailová adresa
:

* Heslo
:
* Heslo znova
:

Tvoje osobné údaje nebudú prístupné pre užívateľov, návštevníkov a partnerov siete Server.sk.

* Pohlavie
* Meno
:
* Priezvisko
:
Mobilné číslo
:
* Rok narodenia
:
* Lokalita
:
Obdržal(a) si od nás promo kód? Zadaj ho do nižšie uvedeného políčka. V prípade, že ho nemáš, nevypĺňaj políčko.
Promo kód
:

Podmienky používania
[Podmienky používania]
Návštevník server Server.sk (http://server.sk) a jeho pridružených projektov / url lokalít (ďalej len "Server"), ktorého Prevádzkovateľom je spoločnosť Web Site Design s.r.o. (ďalej len “Prevádzkovateľ”), návštevou tohto servera vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s nižšie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

[Vzdanie sa nároku]
Materiál a informácie tohto servera sa poskytujú "ako stojí a leží" bez akýchkoľvek záruk vyjadrených alebo implikovaných. Prevádzkovateľ odmieta všetky záruky vyjadrené alebo implikované vrátane a bez obmedzenia sa na implikované záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre určité účely. Návštevník servera sám musí zvážiť presnosť, úplnosť a použiteľnosť poskytovaných názorov, rád, služieb alebo iných informácií. V žiadnom prípade Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za priame, nepriame, zvláštne, náhodné a následné škody vyplývajúce z použitia informácie uvedenej na tomto serveri alebo využitím akejkoľvek služby na tomto serveri.
Akékoľvek dáta publikované na tomto serveri môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Uvedené informácie sa s odstupom času menia. Prevádzkovateľ a/alebo príslušní dodávatelia majú právo kedykoľvek dopĺňať a/alebo meniť informácie dostupné na tomto serveri.

[Autorské práva]
Používanie akýchkoľvek dát, ktoré sú dostupné na tomto serveri, je povolené len na osobné účely. Používanie na iný účel je zakázané bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
Všetky grafické zobrazenia, rozvrhnutie a uvedený text a/alebo akékoľvek iné prvky, ktoré môžu mať povahu duševného vlastníctva na tomto serveri, sú vo výhradnom vlastníctve Prevádzkovateľa a ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia vyžaduje výslovný písomný súhlas Prevádzkovateľa.
Mená výrobkov a spoločností uvedené na tomto serveri môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.


[Informácie označené zdrojom SITA]
Informácie označené zdrojom SITA podliehajú nasledovnému oznamu: „c 2001, Autorské práva SITA a.s. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. je výslovne zakázané.”

[Hyperspoje (Hyperlinks)]
Prevádzkovateľ nemôže zaručiť, že hyperspoje uvedené na serveri budú presné v čase Vášho prístupu. Okrem toho lokality, uvedené v hyperspojoch boli vytvorené a sú pravdepodobne udržiavané osobami, ktoré Prevádzkovateľ neriadi. Nemôžeme monitorovať a nemonitorujeme miesta, ktoré sú priradené k našim stránkam na Internete. Preto Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah miest priradených cez hyperspoje alebo inak. Prevádzkovateľ verí, že poskytnutie hyperspojov na verejne prístupné webové stránky a skupiny správ je z právneho hľadiska povolené a zodpovedá obecným a zvyklostným očakávaniam tých, ktorí používajú internet.

[Ochrana údajov]
Prevádzkovateľ nemá povinnosť monitorovať prenos urobený cez príslušné webové stránky. Prevádzkovateľ má právo, ale nie povinnosť, monitorovať prenos urobený na a pre tento server a k nemu. Prevádzkovateľ môže použiť alebo zverejniť informácie tohoto servera.

[Automatické zasielanie informácií]
Návštevník servera registráciou na tomto serveri alebo iným užívaním tohoto servera dáva na základe podmienok pre používanie servera bezvýhradný súhlas Prevádzkovateľovi na zasielanie správ návštevníkovi servera obsahujúcich informácie o iných službách ako aj novinkách, ktoré Prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce informácie tretích strán.

[Kvalita softvéru]
Prevádzkovateľ nezaručuje, že informácie, softvér a iný materiál prístupný cez ich webové stránky je bez vírusov, parazitných programov, trójskych koní a iných škodlivých komponentov.

[Zodpovednosť za registráciu a obsah inzercie]
Návštevník sa zaväzuje, že v procese registrácie poskytne pravdivé údaje o svojej osobe (právnickej alebo fyzickej), ktorá je predmetom registrácie. Návštevník v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť pravdivosť všetkých dát, ktoré sám alebo prostredníctvom tretej strany umiestňuje priamo alebo nepriamo na server.
Právnická osoba, fyzická osoba / podnikateľ alebo akýkoľvek iný podnikateľský subjekt sa nesmie na serveri registrovať ako „súkromná osoba”.
Vkladanie dát, ktoré by pôsobili rušivo, mali by povahu skrytej alebo priamej reklamy, hyperlinky, ktoré by poškodzovali server, zaťažovali server alebo by poškodzovali iných používateľov servera alebo server samotný, bude považované ako hrubé porušenie podmienok používania servera a bude viesť k pozastaveniu registrácie návštevníka bez akejkoľvek refundácie a náhrady škody. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa domáhať sa akejkoľvek škody u návštevníka, ktorá jej vznikla týmto konaním návštevníka.
Návštevník je v plnom rozsahu zodpovedný za svoju registráciu, akékoľvek dáta, ktoré sú priamo ním alebo prostredníctvom jeho profilu umiestnené na server, a zaväzuje sa nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí Prevádzkovateľovi alebo tretím stranám svojím konaním na serveri.

[Kreditný systém / podmienky predaja kreditu]
Obchodné podmienky internetového server Server.sk pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku.

[Všeobecné ustanovenie]
Nákup kreditu na internetovom serveri Server.sk môžu uskutočňovať úspešne zaregistrované fyzické alebo právnické osoby (ďalej len „Zákazník”) bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

[Postup pri objednávaní]
Zákazník si môže na internetovom server Server.sk objednať kredity na využívanie služieb s pridanou hodnotou prípadne tovarov, ktoré sú spoplatňované individuálne podľa určitého počtu kreditov. Výšku kreditov pre jednotlivé služby / tovary nájde Zákazník po prihlásení sa do užívateľskej zóny servera Server.sk.
Pre úspešný nákup kreditu je potrebné prihlásiť sa ako registrovaný návštevník serveru Server.sk. Po úspešnom prihlásení je Zákazník automaticky presmerovaný do sekcie „Môj profil”. V sekcii „Môj profil” sa nachádza link „Moje kredity”, po kliknutí tento link je Zákazník presmerovaný do sekcie „Moje kredity”, v ktorej môže realizovať nákup kreditu. Zákazník má možnosť vybrať si z rozdielnych balíkov kreditov odlišujúcich sa objemom kreditov a cenou balíka. Výber konkrétneho balíka zákazník potvrdí kliknutím na tlačidlo „Zakúpiť kredity”.
Po úspešnom výbere balíka kreditov, sa ponúknu Zákazníkovi možnosti platby a to platby kreditnou alebo debetnou kartou alebo prostredníctvom internet bankingu. Po úspešnej realizácii platby je automaticky navýšený objem kreditov Zákazníka a množstvo zakúpených kreditov. Zákazníkovi je následne automaticky zobrazená správa o navýšení kreditu, vrátane faktúry za nákup kreditov, ktorá sa nachádza vo formáte PDF.
Okamihom úhrady za balík kreditov a navýšení množstva kreditov Zákazníka vzniká kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom internetového server Server.sk a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.

[Platobné podmienky]
Ceny balíkov kreditov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky. Ide o platobné portály Tatrapay, Cardpay, SporoPay, a pod..
1 EUR = 10 kreditov

[Dodanie balíka kreditov]
Dodanie balíka kreditov / navýšenie stavu kreditov Zákazníka je realizované bezprostredne po úhrade Zákazníkom.
Úhradou sa rozumie moment pripísania finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania balíka kreditov bude z technických dôvodov nesplniteľná, Prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode Prevádzkovateľa a Zákazníka o dodaní balíka kreditov v náhradnej lehote, o poskytnutí iného balíka kreditov v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Prevádzkovateľ sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za balík kreditov alebo preddavok.

[Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy]
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy len zo zákonných dôvodov.

[Reklamačné podmienky]
V prípade akýchkoľvek otázok, problémov, reklamácií ohľadne nákupu balíka kreditov sa Zákazník môže obrátiť na oddelenie podpory zákazníkom cez kontaktný formulár http://www.server.sk/informacie/kontakt/.